Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Wojciech Bilski

W czwartek, 24 czerwca br. w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia

7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i J. Łaskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku

8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

  • przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
  • przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025",
  • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

10. Wnioski i oświadczenia radnych

11. Zakończenie obrad

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top