Polityka prywatności

I. Dane osobowe

1. KANAŁ 10 z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim informuje, że do świadczenia niektórych usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników wymagane jest podanie danych osobowych, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez portal jest KANAŁ 10, ul. Szkolna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (zwany dalej "Administratorem");

3. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") oraz dostosowane do niego przepisy krajowe.

4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług wybranych przez Użytkownika, wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Użytkownika zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika), wykonywania obowiązku prawnego, w tym przekazywania danych do odpowiednich organów.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej w pkt 5 jest art. 6 RODO samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi w konkretnym przypadku zastosowanie, w tym m.in. Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane do organów, które są uprawnione do otrzymania tych danych od Administratora na podstawie przepisów prawa lub do podmiotów na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub z których pomocą Administrator świadczy usługi lub wykonuje czynności na rzecz Użytkownika. Takimi podmiotami są w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z budową i obsługą systemu informatycznego Kanał 10 lub usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i windykacji należności oraz usługi prawne lub rachunkowo - księgowe.

8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi lub czynności przez Administratora na rzecz tego Użytkownika, a po wykonaniu czynności lub usługi - przez czas niezbędny zgodnie z przepisami prawa do prawidłowego rozliczenia usługi lub ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora i wykonania wydanego orzeczenia, a po tym okresie usuwane. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

9. Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, prostowania ich oraz żądania ograniczenia przetwarzania
  2. żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, wypełnienia obowiązków prawnych, cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu lub w innych przypadkach przewidzianych przez RODO.
  3. żądania przekazania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również przesłania ich wskazanemu przez Użytkownika innemu administratorowi danych.
  4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadkach wskazanych w RODO, w tym dla celów marketingu bezpośredniego;

10. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak jest to niezbędne do świadczenia przez Administratora usług i czynności na rzecz Użytkownika.

11. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

II. Polityka cookies

KANAL10.PL gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. KANAL10.PL używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies to maleńkie dane, zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika na urządzeniu Użytkownika. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje Użytkownika. Cookie NIE identyfikuje danych osobowych Użytkownika. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt Użytkownika.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

Uwierzytelnianie KANAL10.PL wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.

Preferencje, funkcje i usługi

KANAL10.PL korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.

KANAL10.PL umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach www KANAL10.PL. Są to m.in. podmioty udostepniające tzw. "wtyczki społecznościowe", w szczególności serwisy Facebook, Youtube:

Facebook

KANAL10.PL umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube

KANAL10.PL osadza na stronach swojego serwisu WWW klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Wydajność, analiza oraz badania

Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od spółek Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie google analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. KANAL10.PL informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami "cookies"

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z stron www KANAL10.PL, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Top