Reklama

Reklama

Reklama

KANAŁ 10

W środę, 29 maja 2024 roku w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

1. Otwarcie sesji:
a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej

3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

4. Informacje, komunikaty oraz sprawy bieżące

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/9/2024

6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.(12)
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/10/2024

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą "Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego".
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/11/2024

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/12/2024
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców usług.
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/13/2024

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców usług.
a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/13/2024

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kamień Krajeński za 2023 r. - Burmistrz
b) debata nad raportem
c) podjęcie uchwały Nr III/14/2024

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2023 rok.
a) przedstawienie sprawozdań – Skarbnik
b) uchwała Nr 14/S/2024 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2023 rok przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023
d) uchwała Nr 7/Kr/2024 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2024 r.
e) dyskusja
f) podjęcie uchwały Nr III/15/2024

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2023 rok.
a) wprowadzenie do tematu – Przewodnicząca Rady Miejskiej
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/16/2024

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński.
a) wprowadzenie do tematu – Kierownik Referatu RGIiGK
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/17/2024

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
a) wprowadzenie do tematu – Burmistrz
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/18/2024

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.
a) wprowadzenie do tematu – Przewodnicząca Rady Miejskiej
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/19/2024

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2024 rok.
a) wprowadzenie do tematu – Przewodnicząca Rady Miejskiej
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr III/20/2024

17. Zamknięcie obrad sesji

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top