Bogatsi o nowy sprzęt (FOTO)
Gmina Kamień

10 września 2018 r. w świetlicy OSP Kamień Krajeński burmistrz Kamienia Krajeńskiego przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP, zakupiony z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Dzisiejsze przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jest finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu III B: tj. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych, związanych z ochroną interesów osób poszkodowanych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem". W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów - mówił druh Jan Kropidłowski, który prowadził uroczystość.

Na uroczystości obecni byli: burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski; przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Warylak;księża z parafii Kamień Krajeński ks. Marcin Kidziun oraz ks. Szymon Orzech; członkowie Prezydium Zarządu O/MG ZOSP RP w Kamieniu, prezes dh Andrzej Pałubicki; wiceprezesi dh Kazimierz Fiałkowski i dh Stanisław Żekiecki; komendant gminny dh Józef Dobber; zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Kraj. st.bryg. Maciej Suchomski.

Gmina Kamień Krajeński złożyła 30 maja 2018 roku wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup m. in. defibrylatorów, deski ortopedycznej, zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy i pasażera, detektora prądu przemiennego, bosaka dielektrycznego - teleskopowego, latarek akumulatorowych oraz zestawów PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną w torbie. 28 czerwca 2018 roku w Toruniu została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Kamień Krajeński otrzymała środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 56 982,62 zł + 1% to środki gminy, czyli 575,38 zł. Dało to kwotę 57 558,00 zł. Po przeprowadzeniu przez gminę konkursu ofert na sprzęt ratownictwa medycznego, koszt najatrakcyjniejszej oferty wyniósł 50 695,00 zł., którą zaproponowała firma - Sklep szkolimy.net Tomasz Warzybok z Wągrowca. W związku z tym Gmina zakupiła od firmy dla jednostek OSP następujący sprzęt:

 1. Defibrylatory: OSP Kamień Kraj. - szt. 2 i OSP Orzełek - szt.1; 
 2. Deska ortopedyczna: OSP Orzełek - szt.1;
 3. Zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy i pasażera: OSP Kamień Krajeński – szt. 1;
 4. Detektor prądu przemiennego: OSP Kamień Kraj. szt. 1 i OSP Witkowo - szt. 1; 
 5. Bosak dielektryczny: OSP Witkowo - szt. 1;
 6. Zestaw PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną w torbie: OSP Kamień Krajeński - 3 zestawy, OSP Witkowo - 1 zestaw i OSP Płocicz - 1 zestaw.
 7. Latarka akumulatorowa: OSP Witkowo - 2 szt.

Podział wartościowy dotacji przypadający na poszczególne OSP:

 1. OSP Kamień Krajeński - 29 045,00 zł;
 2. OSP Orzełek - 6 470,00 zł;
 3. OSP Płocicz - 5 050,00 zł;
 4. OSP Witkowo - 10 130,00 zł.

Po przemówieniach władz samorządowych i gości, księża z parafii dokonali poświęcenia sprzętu ratowniczego, który został potem oficjalnie przekazany przedstawicielom obdarowanych jednostek. Na koniec wszyscy wspólnie usiedli do stołu na poczęstunek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Orzełku.

Gmina Kamień

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top