Reklama

Pierwsza sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji (FOTO)
Paweł Szydeł - www.e-krajna.pl

W środę, 21 listopada, w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, inauguracyjna sesja Rady Gminy Sośno, wybranej w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 roku. Podczas obrad nowo wybrani radni oraz wójt Leszek Stroiński złożyli ślubowanie. Rada wybrała także przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego oraz ustaliła składy komisji.

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził Radny Senior czyli najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Okazał się nim Witold Steckiewicz. Na wstępie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – Jacek Nowak, wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego Rady Gminy Sośno, po czym kolejno wyczytywani radni składali ślubowanie.

Następnie organ stanowiący gminy przystąpił do wyboru swojego przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: Krystyny Wąsik i Jarosława Żarczyńskiego. W głosowaniu tajnym większa liczba radnych poparła Krystynę Wąsik i tym samym przejęła ona przewodnictwo w Radzie.

Zanim jeszcze przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczącego, na wniosek nowo wybranej przewodniczącej Krystyny Wąsik, Rada Gminy Sośno przegłosowała rozszerzenie porządku obrad sesji o dodatkowe punkty, którymi były powołanie komisji stałych Rady Gminy Sośno, wybór ich przewodniczących i składów osobowych oraz ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno. 

O ile dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego powołania komisji i wyboru ich przewodniczących jest naturalne i logiczne, bo przecież komisje przed kolejną sesją muszą już pracować, o tyle wprowadzenie punktu dotyczącego wynagrodzenia wójta wydaje się bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza że punkt ten został dodany bez dyskusji i bez dostarczenia radnym niezbędnych materiałów. Takie postępowanie budzi spore wątpliwości również dlatego, że nadmiernie wysokie wynagrodzenie Leszka Stroińskiego w przeszłości wywoływało już uzasadnioną krytykę opinii publicznej i warto byłoby, zamiast szybko podejmować pochopne decyzje, przeanalizować wszystkie argumenty raz jeszcze. Zwłaszcza, że chodzi tu o grosz publiczny. Posunięcie Krystyny Wąsik jest niezrozumiałe jeszcze dlatego, że rządząca w Sośnie większość PSL-u - SLD i Komitetu Jacka Grabowskiego bez trudu mogłaby uchwałę o wynagrodzeniu wójta przegłosować na następnej sesji lub w każdym innym momencie. O co więc chodzi? Czy o to, żeby przebiegłą sztuczką zamknąć usta opozycyjnym radnym i pozbawić ich prawa do wygłoszenia własnych krytycznych opinii? Jeśli tak, to słowa Krystyny Wąsik wypowiedziane po objęciu funkcji przewodniczącej, że lody między radnymi z różnych ugrupowań zostaną przełamane i że będzie przewodniczącą wszystkich radnych, można między bajki włożyć.

Po przegłosowaniu rozszerzonego porządku obrad, radni wybrali wiceprzewodniczącego. Został nim, zgodnie z przewidywaniami, radny Ryszard Badziński. W kolejnym punkcie ślubowanie złożył obejmujący urząd Wójta Gminy Sośno Leszek Stroiński.

Po ślubowaniu wójta radni przystąpili do wyboru przewodniczących oraz składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Sośno. Od początku można było się spodziewać, że przewodnictwo większości komisji, w myśl zasady "zwycięzca bierze wszystko", przejmą przedstawiciele rządzącej większości. Można też było mieć niewielką nadzieję, że dobry samorządowy zwyczaj nakaże koalicji PSL-SLD-JG oddać przewodnictwo Komisji Rewizyjnej jednemu z radnych opozycyjnych. Byłoby to także pewne zabezpieczenie przed ewentualnymi nieprawidłowościami czy nawet nadużyciami, mogącymi wynikać z niedostatecznej kontroli nad poczynaniami sprawujących władzę. Problem ten poruszyła radna Marzena Górska, która zgłosiła na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnegoJarosława Żarczyńskiego. Szybko jednak okazało się, że nadzieje na prosamorządowe zachowanie rządzącej większości były nieuzasadnione, ponieważ przedstawiciele koalicji sprawującej władzę zgłosili na tę funkcję, a następnie przegłosowali, kandydaturę swojego radnego Mirosława Dominiaka.

Ostatnim istotnym punktem porządku obrad było ustalenie wynagrodzenia Wójta Leszka Stroińskiego. Przewodnicząca Krystyna Wąsik zaproponowała utrzymanie wynagrodzenia Wójta na dotychczasowym poziomie - 10.180,00 zł brutto. Uzasadniając pośpiech z jakim procedowana jest ta uchwała powiedziała m.in., że musi być ona przyjęta na bieżącej sesji, aby można było wypłacić wójtowi pensję, co w sposób oczywisty nie było prawdą. Wynagrodzenie wójta mogło być z powodzeniem ustalone, z zachowaniem wszelkich zasad, na następnej sesji, o czym świadczy chociażby powszechnie przyjęta praktyka we wszystkich innych okolicznych samorządach. Skąd ten pośpiech w Sośnie? Dodatkowo, także i w tym punkcie, przewodnicząca nie dopuściła radnych do żadnej dyskusji, zarządzając głosowanie, natychmiast po zgłoszeniu przez siebie propozycji.

Uchwałę podjęto przy 11 głosach "za", dwóch "przeciw" i jednym "wstrzymującym się". W związku z tym, Leszek Stroiński będzie co miesiąc otrzymywał pensję w wysokości - 10.180,00 zł brutto.

Pobory włodarzy składają się z czterech składników. Najważniejszy z nich to wynagrodzenie zasadnicze, które w przypadku wójta Stroińskiego będzie wynosiło 4.700,00 zł. Jest to najwyższa stawka jaką dopuszcza rozporządzenie Rady Ministrów. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł (także najwyższa możliwa stawka), największy możliwy do uzyskania w gminie do 15 tys. mieszkańców dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.640,00 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940,00 zł. Oprócz tego wójtowi, tak jak wszystkim pracownikom samorządowym, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli tzw. "trzynastka".

Paweł Szydeł - www.e-krajna.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top