Jest absolutorium za rok 2017 (FOTO)
Gmina Sępólno

Jednogłośnie, bez sprzeciwu, Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim udzieliła Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Zastrzeżeń do wykonania planu dochodów i wydatków nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany w 90-ciu procentach. W pierwotnej jego wersji po stronie dochodów był on planowany na 77 milionów, a po stronie wydatków na 79 milionów złotych. Ostatecznie jednak w ciągu roku, między innymi dzięki oszczędnościom i przesunięciom budżetowym, dochody przewyższyły wydatki, co spowodowało nadwyżkę w wysokości 1,5 miliona złotych.

"Cieszę się, że budżet udało się zrealizować w założeniach jakie przyjęła Rada Miejska. W zasadzie zrealizowaliśmy wszystkie nasze plany inwestycyjne. Powstało wiele nowych zadań, długo oczekiwanych przez mieszkańców" - mówi Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Waldemar Stupałkowski.

Priorytetem nie tylko na miniony rok, ale na całą mijającą kadencję samorządu były naprawy dróg. Remonty i budowy prowadzono nie tylko na osiedlach w mieście, ale także na terenach wiejskich. Obecnie w Sępólnie Krajeńskim jest też kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Gmina partycypowała także w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych. Wydatki na poprawę infrastruktury drogowej stanowiły łącznie aż 60 procent wszystkich wydatków inwestycyjnych.

W ubiegłym roku rozpoczęto też realizację kolejnego etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Ruszyła również budowa świetlicy w Komierowie. Zrealizowano także zadania w ramach budżetu obywatelskiego, chodzi o wytyczenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Sępoleńskiego z sześcioma punktami widokowymi oraz budowę placu zabaw w Wałdowie. Łącznie na wszystkie inwestycje w roku 2017 przeznaczono prawie 8 milionów złotych. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło 7,3 miliona złotych, co stanowi niespełna 10 procent wszystkich dochodów gminy.

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Gmina Sępólno

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top