Stanowisko Jana Rulewskiego, związkowca i parlamentarzysty wobec strajku nauczycielskiego

Stanowisko Jana Rulewskiego, związkowca i parlamentarzysty wobec strajku nauczycielskiego

1. Nieodpowiedzialna, populistyczna polityka tandemu J. Kaczyńskiego i M. Morawieckiego, nasilona w okresie wyborów do parlamentu UE, wprowadziła kraj w stan wrzenia społecznego. Jej niszczące skutki ponoszą rodzice i dzieci uczęszczające do szkół. Cierpi oświata w całości.

2. Wychodząc z założenia art. 20 konstytucji RP, wzywającego do zachowania dialogu i solidarności uważam za możliwe przeprowadzenie egzaminów w szkołach podstawowych na zasadzie woli komitetu strajkowego, który może wyrazić zgodę na wyłączenie z akcji strajkowej osób niezbędnych do podtrzymania dobrostanu szkoły /placówki oświatowej/. W tym przypadku egzaminów. Komitet strajkowy określa poziom zaangażowania strajkujących i może w każdej chwili decyzję zmienić, w przypadku ingerencji pracodawcy w istotę strajku.

3. W przyszłości zagadnienia funkcjonowania sfery pracowników opartej na finansach państwa, przed skierowaniem ustawy budżetowej do parlamentu powinny posiadać pieczęć uchwały Rady Dialogu Społecznego. Zabezpieczeniem mogą stanowić demonstracje publiczne lub inne formy protestu do strajku włącznie.

Jan Rulewski - senator RP, członek NSZZ „Solidarność”

Biuro Senatora Jana Rulewskiego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top