Powiat Sępoleński

W uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVII Sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 27 października 2017 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

W dniu 28 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.39.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-04-0002/16) w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

W związku z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy dotyczącą prognozy pogody na najbliższe dni, informujemy że w nocy z 5/6 października br. przez teren województwa kujawsko-pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" dobiegła końca. Powiat Sępoleński w ramach zadania zrealizował trzy części z czterech. Dnia 31 lipca 2017 roku zakończono termomodernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 70.327,32 zł.

29 września 2017 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

W dniu 29.09.2017 r. w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyła się konferencja prasowa wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Głównym tematem konferencji była sierpniowa nawałnica która przeszła nad naszym regionem.

Na kilka dni przed Dniem Dawcy Szpiku, który odbędzie się 11.10.2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim rozmawiamy z Danielem Kliszewskim z Więcborka, który jest już dawcą szpiku kostnego. Przeczytajcie o jego doświadczeniach, radości i satysfakcji z ratowania życia. Nie zastanawiajcie się, bo tak niewiele potrzeba, żeby dać komuś nadzieję...

W uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVI Sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 29 września 2017 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Dnia 16 września 2017 roku odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego. Uczestnicy zebrali się na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim, następnie przejechali pod kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim, gdzie odbyła się msza z udziałem motocyklistów. Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrali się w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Top