Reklama

Reklama

Reklama

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim przypomina, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji mogą składać dokumenty u starszego inspektora ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Służbę w policji może pełnić:

- Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

- Korzystający z pełni praw publicznych.

- Posiadający co najmniej średnie wykształcenie.

- Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

- Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Fotoram.io (22).jpg

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

- Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów.

- Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata.

- Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Pobierz plik.

- Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu).

- Kserokopie świadectw pracy lub służby.

- Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu). 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

  • Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności i kompletności z wymogami zawartymi w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
  • Spotkanie organizacyjne m.in. w celu przedstawienia wszystkich etapów postępowania oraz przekazania skierowania na dwa pierwsze etapy tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej.
  • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
  • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji. 
  • Test sprawności fizycznej.
  • Test psychologiczny.
  • Rozmowa kwalifikacyjna.
  • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.
  • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych - pobierz ankietę bezpieczeństwa osobowego (dokument do pobrania pod artykułem)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Bliższych informacji udzielą pracownicy Zespołu ds.  Kadr i Szkolenia i Prezydialnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim pod numerem tel: 47 752 2211.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

www.policja.pl

Pobierz załącznik:
st. asp. Małgorzata Warsińska - oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top