Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) Starosta Sępoleński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Lista ta zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje w szczególności:

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Ponadto informujemy, że porady prawne na terenie powiatu sępoleńskiego udzielane są w czterech lokalizacjach.

  • Sępólno Krajeńskie,  Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Kamień Krajeński, Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w każdy wtorek.
  • Więcbork, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Sośno, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w każdy wtorek.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod adresem www.np.ms.gov.pl lub za pomocą linku udostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna Istnieje również możliwość zapisania się na wizytę telefonicznie pod numerem 52 388 13 00 lub 52 388 13 05 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego).

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania osobistego przyjmowania interesantów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej podległych Powiatowi.

Porady udzielane będą wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Harmonogram pracy Punktów:

godziny pracy punktów.jpg

Pobierz załącznik:
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top