Kanał 10

Rada Powiatu Sępoleńskiego na ostatniej sesji w 2018 roku (28.12) wyraziła zgodę na obciążenie hipoteką kolejnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego. Zgoda na obciążenie hipoteką do 9 milionów złotych obejmuje dwie nieruchomości powiatu, tj. nieruchomość gruntową zabudowaną w Suchorączku (gm. Więcbork) składającą się z 2 działek nr 121/6 i 121/11 o łącznej powierzchni 3,9630 ha oraz nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Podgórnej 2 w Kamieniu Krajeńskim składającą się z działki nr 548/4 o powierzchni 1,6018 ha.

Zgoda na obciążenie wyżej wymienionych nieruchomości podyktowana była żądaniem Banku Spółdzielczego w Więcborku o dodatkowe zabezpieczenie spłaty udzielonych wcześniej powiatowi kredytów. Brak zgody Rady Powiatu Sępoleńskiego na obciążenie hipoteką nieruchomości powiatowych mógłby skutkować wypowiedzeniem kredytów i natychmiastową ich spłatą, co mogłoby narazić Powiat Sępoleński na duże problemy finansowe.

Warto przypomnieć, że w związku z udzielonym powiatowi przez Getin Bank kredytu w wysokości ponad 15 milionów złotych (15 133 523,66 zł) Rada Powiatu na początku grudnia br. wyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach powiatu, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, do kwoty prawie 23 milionów złotych (22 683 783,49 zł). Hipoteka na nieruchomościach gruntowych zabudowanych obejmuje Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, nową siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 3, internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przy al. 600-lecia oraz 27 procentowy udział powiatu w budynku przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie, w którym znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego.

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top