Reklama

Reklama

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Powiatu Sępoleńskiego
Kanał 10

W uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVI Sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 29 września 2017 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:

1. Otwarcie sesji:

  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.

2. Prezentacja projektu modelowego "Stacja Turystyczna Kamień".

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

4. Informacje i oświadczenia radnych.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego dotyczące aktualnej sytuacji w powiecie sępoleńskim po nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.

9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.:

  1. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku;
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wyżej wymienionych informacjach za I półrocze 2017 roku;
  3. dyskusja.

10. Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2017/2018. a) wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu, Turystyki i Promocji; b) dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017,
  2. nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
  3. uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

14. Zakończenie obrad.

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top