Reklama

Reklama

KANAŁ 10

W czwartek, 27 czerwca 2024 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

1. Otwarcie sesji:

a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej

3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

4. Informacje, komunikaty oraz sprawy bieżące

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński

a/ wprowadzenie do tematu – Komendant Powiatowy Policji
b/ dyskusja

6. Działalność OSP na terenie Gminy Kamień Krajeński

a/ wprowadzenie do tematu – Komendant Gminny ZOSP RP
b/ dyskusja

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/21/2024

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024

a) wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/22/2024

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

a) wprowadzenie do tematu – Kierownik Referatu RGIiGK
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/23/2024

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński

a) wprowadzenie do tematu – Burmistrz
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/24/2024

11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu gminnego do składu Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
a) wprowadzenie do tematu – Przewodnicząca Rady Miejskiej
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/25/2024

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamienia Krajeńskieg

a) wprowadzenie do tematu – Przewodniczący Komisji SWiP
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały Nr IV/26/2024

13. Zamknięcie obrad sesji

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top