Reklama

Reklama

"Parafianie z Kamienia Krajeńskiego" piszą list do przełożonych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny

Poniżej publikujemy list, który trafił do naszej redakcji na początku bieżącego tygodnia. Podobnej treści listy otrzymali: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Rzymie, Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Toruniu, Biskup Diecezji Pelplińskiej Ryszard Kasyna.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Mając na uwadze dobro Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, a jednocześnie powagę i szacunek Kapłanów i Wiernych tej wspólnoty parafialnej, powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w myśl kan. 1210 „W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu lub szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca”, kan. 1220 § 1. „Wszyscy, do których to należy, powinni troszczyć się o utrzymanie w kościołach takiej czystości i piękna wystroju, jakie przystoją domowi Bożemu, i trzymanie od nich z dala wszystkiego, co byłoby obce świętości miejsca” oraz po dłuższej obserwacji zwracamy się z prośbą o braterskie/siostrzane upomnienie Dyrektora DPS i Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim - S. Karoliny - Sylwii Blok w kwestiach odnoszących się do funkcjonowania Kościoła Parafialnego w Kamieniu Krajeńskim.

W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w pkt. 279 czytamy: “W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego”.

Powołując się na powyższe dokumenty zgłaszamy następujące uwagi:

- należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie dekoracje służą i pomagają w przeżywaniu Mszy Świętej i nabożeństw tak okresowych jak i powszednich. Nie godzi się przede wszystkim stawianie sztucznych kwiatów przy ołtarzu gdzie jest sprawowana Msza Święta a szczególnie przy Tabernakulum, co zauważalne było zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ogromny dostęp do kwiatów ciętych. Jest to niegodziwe i gorszące dla wiernych uczestniczących w obrzędach liturgicznych,

- podobnie nie godzi się stawiać sztucznych dekoracji, sztucznych imitacji bukietów, zwłaszcza ozdób nie pasujących do przestrzeni sakralnej np. świeczników, „kół z blachy”, które zasłaniają krzyże stojące na ołtarzach, dekoracji na kijach przy ławkach, które są wręcz kiczowate i godzą w ducha świątyni; zawieszania metalowych obręczy na balustradach chórów, które są niejako potencjalnym zagrożeniem dla wiernych siedzących w ławkach.

- umieszczania przez cały rok plakatów przed ołtarzem, czasem nic nie mających z wspólnego z liturgią, typu „pejzaże nad jeziorem” itp.

- ilość dekoracji stawianych w kościele sprawia straszny przepych, co nie pomaga w należytym skupieniu wiernych w liturgii.

- gabloty zewnętrzne kościoła gdzie wiszą ogłoszenia, intencje, plakaty są wyścielane „dzikim” tłem i sztucznymi kwiatami …

- jeżeli Siostra zajmuje się sprzątaniem kościoła, prosimy o regularne czyszczenie i dezynfekcję kropielnic, gdzie wszyscy wkładają ręce i uzupełnianie w nich wody święconej.

- zgłaszamy zapytanie czy zgodne z prawem jest sprzątanie kościoła przez dzieci niepełnosprawne zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Dworcowej oraz przez Pracowników tej placówki, szczególnie w godzinach pracy, a jednoczesne narzucanie pracownikom sprzątania kościoła, nawet jeżeli nie mają tego w zakresie obowiązków? Czy Kodeks Pracy normuje tego typu nadużycia?

- z informacji powtarzanych przez wiernych dowiadujemy się, że Siostra przyczyniła się w szczególny sposób do zamknięcia transmisji telewizyjnej i internetowej w lokalnej kablówce, uniemożliwiając osobom obłożnie chorym i starszym nie mogącym przychodzić do kościoła uczestniczenie w niedzielnej i codziennej liturgii. Należy zaznaczyć, że transmisja z kościoła parafialnego od 15 lat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i była respektowana we wszystkich prawach za poprzedniego i obecnego Księdza Proboszcza.

- Siostra Dyrektor wszędzie powtarza, że za jej posługi jest w kościele „ładnie i pięknie” a kiedyś było skromnie i biednie, uwłaczając swoim poprzedniczkom Siostrom Elżbietankom - Zakrystiankom i Panu, który był przez ostatnie lata kościelnym i organistą. Czy to nie wyraz pychy?

- Parafianie zauważają brak reakcji Księdza Proboszcza w zwróceniu uwagi Siostrze, która za jego zgodą wręcz „rządzi” się kościele. Czy to nie ze strachu?

Bardzo usilnie zwracamy się o pomoc i interwencje. Pismo jest anonimowe, ponieważ Siostra zastrasza ludzi pismami z kancelarii adwokackiej, nawołując do rekompensat i zadośćuczynienia za rzekomo wyrządzone szkody moralne, bez jakichkolwiek podstaw.

Bardzo prosimy o ustosunkowanie się wszystkich stron do zgłoszonych uwag. Wszystkim leży dobro wspólne. Parafianie wspierają swój kościół parafialny w sposób duchowy i finansowy i oczekują aby świątynia była otaczana największym szacunkiem.

Z wyrazami szacunku
Parafianie z Kamienia Krajeńskiego

red

Komentarze

+1 #2 Adek 2024-02-09 17:38
Siostra Dyktator .Pie...li się klechą ,Po co ludzie chodzą tam do kościoła i na tace wrzucają.
-4 #1 Zniesmaczony 2024-01-28 11:11
Anonim jest anonimem, wstrętną formą oczerniania innych.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top