Kamień Krajeński

W sobotę 19 maja 2018 r. państwo Krystyna i Henryk Fereniec z Dąbrówki obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości w rodzinnym gronie burmistrz Kamienia Wojciech Głomski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kamieniu Danutą Leboda udekorowali Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po części oficjalnej przyszedł czas na chwile wspomnień sprzed lat, którymi podzielili się Jubilaci.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim zaprasza w dniu 3 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 na niezwykły koncert z okazji 100-lecia Niepodległości piosenek Anny German w wykonaniu Agnieszki Babicz-Stasierowskiej pt. "Wędrująca Eurydyka".

50-rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Krystyna i Tadeusz Jasnowscy z Obkasu. Z tej okazji 28 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie, na którym burmistrz Kamienia - Wojciech Głomski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kamieniu - Danutą Leboda odznaczyli Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

25 kwietnia 55-lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowali państwo Zofia i Wojciech Pyszka z Orzełka. Takie szczególne wydarzenie, jakim są Szmaragdowe Gody skłania do refleksji oraz powrotu do wspólnie spędzonych dni. Towarzyszyła im w tym rodzina oraz goście wraz z burmistrzem Kamienia Wojciechem Głomskim oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Danutą Leboda.

26 kwietnia w Soleckim Centrum Kultury odbyły się Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", którego głównym organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Gminę Kamień Krajeński, a tym samym powiat sępoleński reprezentowały dwa zespoły teatralne: Teatr "SZOK" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu oraz Teatr Lalek "ŁAPY" z MGOK w Kamieniu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu zaprasza 1 maja o godz. 15.00 do sali widowiskowej na finał XXIV Przeglądu Twórczości Teatralnej "MIM", w którym obejrzą Państwo dwa nagrodzone przedstawienia: teatru "SZOK" ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu i teatru "ŁAPY" z M-GOK.

W piątek 20 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bibliotece autorkę antologii cytatów - Jolantę Szwalbe. Z zawodu jak sama o sobie mówi jest... optymistką Pani Jolanta na spotkaniu bardzo dużo cytowała jak i opowiadała anegdoty i śmieszne historie z życia wzięte. Mówiła o sobie, o twórczości, o ludziach na których się wzoruje.

11 i 12 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbył się XXIV Gminny Przegląd Twórczości Teatralnej "MIM". Wzięło w nim udział 9 teatrów. Łącznie na scenie zaprezentowało się 150 młodych aktorów.

17 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbyły się eliminacje gminne do Turnieju Słowa "Słowo źródłem inspiracji".

Dzielnicowi z Kamienia Krajeńskiego w ramach pogadanek profilaktycznych spotkali się uczniami klas II i III Gimnazjum oraz uczniami klas VII Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim. Podczas spotkania mówili o odpowiedzialności karnej młodzieży szkolnej, a także bezpieczeństwie w ruchu drogowym w ramach programu "Bądź SMART na przejściu dla pieszych”.

Top