Test
'); foreach($xml -> node as $item) { if ( ( $m % $mod ) == 0 ){ print(''); } print(''.$item->field_logo_fid.''); if ( ( $m % $mod ) == ( $mod - 1 ) ){ print(''); } $m++; } if (( $m % $mod ) !== 0 && ( $m % $mod ) !== ( $mod - 1 )){ for ( $x = 0; $x < ($mod - ($m % $mod)); $x++ ) print(' '); print(''); } print(''); ?>

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top