Kamień Krajeński

10 maja 2014 r. w Kamieniu Krajeńskim odbyły się Obchody Dnia Strażaka i Jubileuszu 120-lecia OSP w Kamieniu Krajeńskim.

3 maja 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie artystycznym wystąpili: zespół "Krajanie" przygotowany przez P. Bożenę Fromm-Jelińską, P. Hannę Chyrek, P. Włodzimierza Heysera oraz "Kamieński Zespół Biesiadny" przygotowany przez P. Ireneusza Bonę. Oprawę plastyczną przygotował P. Ireneusz Jeliński.

4 kwietnia 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbyło się podsumowanie projektu "Utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Krajanie" - zakup strojów z regionu Krajny oraz pianina cyfrowego wraz z wzmacniaczem".

27 marca 2014 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

To hasło stało się inspiracją do zaplanowania tegorocznych ferii zimowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W pierwszym tygodniu zimowego odpoczynku dzieci korzystały z wielu atrakcji.

30 stycznia 2014 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Główne tematy sesji: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2013 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2014 rok.

Grudzień to magiczny czas oczekiwania na radość płynącą z Bożego Narodzenia, a spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania nastroju zbliżających się świąt.

30 grudnia 2013 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Główne tematy sesji: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2014 i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2014-2024.

I to nie z książek, ale z opowieści Tomasza Kałaczyńskiego, który jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a który odwiedził pierwszaków ze Szkoły Podstawowej.

6 grudnia w I a w Szkole Podstawowej odbyło się nie tylko spotkanie z wiatrem Ksawerym. Wiatr ten przywiał bowiem do pierwszaków Mikołaja i to nie samego...

Top